UČEBNICE 02 - Ruční šití (str. 20, 2.1)

Sedlářství je jedním z mála oborů, kde ruční šití nebylo dosud nahrazeno
šitím strojním a stále patří mezi základní spojovací techniky. Tato skutečnost je podmíněna jak pevností a vzhledem ručního šití, tak samotnou
konstrukcí výrobků.
Nepříznivé podmínky provozu sedlářských výrobků (postroje, hnací řemeny, sportovní výrobky) a jejich namáhání tahem, tlakem a v některých
případech i krutem, vyžadují co nejpevnější provedení spoje při současném
zachování přirozené pružnosti spojovaných materiálů. Sedlářské ruční šití,
provedené Iněnou přízí, obě tyto podmínky zajišťuje. V těchto případech
je ruční šití použito z důvodů pevnostních.
Nelze však opomenout ani konstrukční tvar výrobků jako důležitý faktor
ovlivňující aplikaci ručního šití. Například míče jsou svou konstrukcí na-
tolik prostorově nevýhodné, že použití strojního šití je téměř vyloučeno.
V počáteční fázi lze sice jednotlivé dílce sešívat strojně, ale konečné došití,
tj. uzavření prostorového stavu, již musí být provedeno ručně.
Dále se ruční šití používá u některých typů brašnářských výrobků, na-
příklad při zhotovování speciálních pouzder na přání zákazníka, a u ně-
kterých prací drobného charakteru, jako je šití držadel, sešívání vsuvek,
šití oček a úchytek pro nosné řemeny atd

Zdroj textu - BRAŠNÁŘSKÁ A SEDLÁŘSKÁ TECHNOLOGIE od V. Gřešáka, ISBN 80-03-00356-3, 1990