-- Sedlářství psota --

Jediný na světě!

Na světě možná ne, ale zaručeně jsem jediný v Česku a na Slovensku, kdo Vám může zprostředkovat profesní kvalifikaci v oboru Sedlář!

Kurz profesní kvalifikace SEDLÁŘ - 200 hodin (150h praxe + 50h teorie) je ukončen rekvalifikační zkouškou za přítomnosti autorizované osoby.

MPSV za vás zaplatí 82% až 100% ceny kurzu do výše 50 000 Kč. Pro samoplátce je cena kurzu 60 000 Kč, z nichž 50 000Kč zaplatí MPSV a samoplátce si doplatí zbývajících 10 000Kč.

Kurzu se může zůčasnit kdokoli, například osoba zaměstnaná, osoba podnikající, osoba na mateřské či rodičovské dovolené. Přihlášku můžete podat elektronicky na
stránkách MPSV.

https://www.mpsv.cz/web/cz/jsem-v-kurzu

Sbalitelný obsah

Více informací o akreditaci

V posledních letech se obory sedlář nevyučují, ale výrobky od těchto řemeslníků se stále těší značné oblibě. Malý a střední živnostníci mají velké náklady, než alespoň trochu zaučí uchazeče o zaměstnání či brigádu. Z vlastní praxe můžu říci, že ve většině případů, když se lidé hlásí k sedláři o práci a říkají, že mají zkušenosti, tak ty spočívají zejména v okoukaných postupech podle různých videí na internetu. Ta zde ale prezentují zejména zase jen amatérští kutilové. Pokud chcete mít takového člověka u sebe v pracovním prostředí, musíte jej tedy zdlouhavě odnaučovat jeho špatné návyky a ukázat mu od začátku, jak se vše pořádně dělá. To je samozřejmě časově náročné a nákladné.

Jak už jsem naznačil, je tedy velmi důležité, aby rekvalifikační kurz byl přípravou na to, aby uchazeč o zaměstnání měl návyky, zručnost a odbornost takovou, aby jeho budoucí zaměstnavatel měl co nejmenší náklady se zaškolením. Práce sedláře je specifická tím, že je rozmanitá, má širokou paletu použitých technologií, potažmo širokou škálu možných výrobků. Osvojit si dovednosti pod odborným dohledem je proto věc nezbytná. Vyučení mají jedinečnou šanci zjistit, jaké veškeré nářadí a nástroje k práci potřebují, jak se tvoří šablony, jaké jsou techniky ručního šití, řezání, barvení atd. Po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu mají absolventi velkou šanci v daném oboru najít uplatnění, protože řemeslníků – profesionálu tohoto druhu je v současnosti výrazný nedostatek a jsou zavaleni značným množstvím práce. I lidé se sníženou pracovní schopností dokáží v oboru brašnář – sedlář najít uplatnění.

Kurz profesní kvalifikace SEDLÁŘ - 200 hodin (150h praxe + 50h teorie) je ukončen rekvalifikační pěti hodinovou zkouškou SEDLÁŘ - SEDLÁŘKA (kód: 32-002-H) s autorizovanou osobou. Jako rekvalifikační kurz proplácí úřad práce. Pro soukromé osoby je kurzovné 60.000Kč.

 

Upozornění!

Nově jsou vypsané termíny pro rekvalifikační kurz obor Sedlář // Sedlářka!

Termíny k nahlédnutí zde - TERMÍNY

 

 

 

Rekvalifikace - informace

1. ŽIVOTNÍ UDÁLOST

Jsem uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání a mám zájem o rekvalifikaci.

2. ZPŮSOBY PODÁNÍ

Způsob podání tiskopisů.

3. OBECNÉ INFORMACE

Zájem o zvolenou rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání podle § 109a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Žádost podává fyzická osoba.

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu

 1. být v evidenci Úřadu práce ČR jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání
 2. mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti – záleží na typu rekvalifikace)
 3. být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese
 4. rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa
 5. rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.
ZVOLENÁ REKVALIFIKACE

Podle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti si může uchazeč/zájemce o zaměstnání (dále jen „zájemce o zvolenou rekvalifikaci“) zabezpečit rekvalifikaci sám. Za tím účelem si volí:

 1. druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat
 2. rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést.

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží příslušnému kontaktnímu  pracovišti Úřadu práce ČR (dále jen „Úřad práce“) svůj požadavek na formuláři „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ – část A (viz Formuláře pro občany).

Zdroj textu - https://www.uradprace.cz/web/cz/rekvalifikace1

Kontakt

Provozovna: Cejl 76 (vchod jezdecké potřeby), Brno - Zábrdovice, 602 00

Sídlo firmy: Jaroslav Psota, Francouzská 424/95, Brno - Zábrdovice, 602 00

IČO: 70443025

Tel.: +420 604 743 095

Email: sedlarstvipsota@seznam.cz

Facebook: Sedlářství Jaroslav Psota

Instagram: sedlarstvi.cz

Příjem zakázek: Pondělí - Pátek, 10:00 - 14:00

Příjem zakázek Po-Pa, 10:00-14:00

Zakázky přijímám Po-Pa, od 10:00 do 14:00.

Zastavte se přímo na provozně - Cejl 76 (vchod jezdecké potřeby) - nebo mě zkontaktujte telefonicky, emailem, či přes Facebook/Instagram!

Kde mě najít?

Adresa dílny - Cejl 76 (vchod jezdecké potřeby), Brno - Zábrdovice, 602 00

( Vjezd do areálu, zdroj obrázku - mapy.cz )

 

Jak se ke mně dostat?

 • Autem - lze zaparkovat přímo v areálu
 • MHD - stačí vystoupit na zastávce Tkalcovská. Jezdí k nám šalinové spoje 2,4,7 (směr od hl. nádraží), následně stačí ujít 200 metrů směrem na sever po pravé straně ulice Cejl a dívat se po velké žluté ceduli s černým koníkem a nápisem Jezdecké potřeby

ORIENTAČNÍ NABÍDKA SLUŽEB • Příjem zakázek Po-Pa, 10:00-14:00

Nechte si vyrobit!

 • Uzdy/Uzdečky

 • Sedlo/la na koně

 • Chomout/y

 • Jiné doplňky

-- SEDLÁŘSTVÍ PSOTA --

Jak šít ručně?

Na našich akreditovaných kurzech se po 200 hodinách naučíte nejenom ručně šít, ale také řezat, barvit, výrábět šablony, zdobit a mnoho dalšího...

Rozklikni...

Ruční šití

Sedlářství je jedním z mála oborů, kde ruční šití nebylo dosud nahrazeno
šitím strojním a stále patří mezi základní spojovací techniky. Tato skutečnost je podmíněna jak pevností a vzhledem ručního šití, tak samotnou
konstrukcí výrobků.
Nepříznivé podmínky provozu sedlářských výrobků (postroje, hnací řemeny, sportovní výrobky) a jejich namáhání tahem, tlakem a v některých
případech i krutem, vyžadují co nejpevnější provedení spoje při současném
zachování přirozené pružnosti spojovaných materiálů. Sedlářské ruční šití,
provedené Iněnou přízí, obě tyto podmínky zajišťuje. V těchto případech
je ruční šití použito z důvodů pevnostních.
Nelze však opomenout ani konstrukční tvar výrobků jako důležitý faktor
ovlivňující aplikaci ručního šití. Například míče jsou svou konstrukcí na-
tolik prostorově nevýhodné, že použití strojního šití je téměř vyloučeno.
V počáteční fázi lze sice jednotlivé dílce sešívat strojně, ale konečné došití,
tj. uzavření prostorového stavu, již musí být provedeno ručně.
Dále se ruční šití používá u některých typů brašnářských výrobků, na-
příklad při zhotovování speciálních pouzder na přání zákazníka, a u ně-
kterých prací drobného charakteru, jako je šití držadel, sešívání vsuvek,
šití oček a úchytek pro nosné řemeny atd

Zdroj textu - BRAŠNÁŘSKÁ A SEDLÁŘSKÁ TECHNOLOGIE od V. Gřešáka, ISBN 80-03-00356-3, 1990

Dvouniťové ruční stehy

Po stránce pevnosti patří dvouniťové ruční stehy k nejkvalitnějším šitým spojům. Lze je snadno utahovat a při přetržení jedné z niti nedojde k úplnému oslabení stehu, neboť spojení zajišťuje druhá nit. Dvouniťové stehy jsou velmi vzhledné (ukládají se pod mírným úhlem) a na líci i rubu materiálu jsou stejné.

Délka sedlářských stehů se řídí druhem výrobku. Při šití sedel, jezdeckých postrojů a drobnějších výrobků používáme steh kratší, u výrobků spadají. cích do oblasti tzv. těžké sedlařiny je steh delší. Například u ručně šitých sportovních míčů se udává 12 ± 1 steh na 50 mm šicí dráhy, tj. steh o délce 4,2 mm. Značení šicí dráhy při výrobě sedel se provádí znamenáčkem č. 10 (10 stehů na jeden coul), což představuje steh o délce 2,6 mm.

Sedlářský steh (obr. 13a) - vytváří se prostřednictvím dvou jehel, umístěných na protilehlých koncích jednoho společného návleku. Šité dílo musí být upnuto v koníku nebo svěrce. Při začátku šití se návlek nejprve protáhne prvním otvorem tak, aby se každá z jehel dostala na opačnou stranu šitého díla. V dalších otvorech se pak jehly proti sobě souběžně provlékají, nitě se v otvorech kříži a střídavě procházejí z jedné strany materiálu na druhou.

Postup vytváření sedlářského stehu lze rozdělit do čtyř fází (obr. 14):

 1. fáze – protažení návleku prvním otvorem tak, aby se jeho délka rovnoměrně rozdělila po obou stranách šitého díla;
 2. fáze – levá jehla prochází před píchnutým otvorem na pravou stranu šitého díla těsně za hrotem vytahovaného šidla;
 3. fáze – provlečení pravé jehly týmž otvorem vedle niti protažené ve 2. fázi. Tato nit je při provlékání pravé jehly mírně povytahována levou rukou zpět, aby nedošlo k jejímu napíchnutí provlékanou jehlou;
 4. fáze – rovnoměrné utažení návleku do obou stran. Neustálým opakováním fází 2., 3. a 4. vzniká sedlářský ruční steh (5.). Používá se především při šití tenkých materiálů a v brašnářské výrobě.

a - sedlářský steh;
b - sedlářský steh nahazovaný;
c, d - provázání a utažení nití;
e - skrytý steh

Zdroj textu - BRAŠNÁŘSKÁ A SEDLÁŘSKÁ TECHNOLOGIE od V. Gřešáka, ISBN 80-03-00356-3, 1990

  Koník a svěrky pro ruční šití

  Dílce, které jsou určeny k sešívání, se upínají do zvláštních přípravků.
  Těmi jsou nejčastěji obyčejné a pérové svěrky nebo tzv. koník. Tato zařízení tvoří upínací čelisti, mezi něž se uchycuje šitý materiál tak, aby jeho
  okraje přečnívaly jen o tolik, kolik je potřeba k propíchnutí otvoru šídlem
  a ke správnému provázání stehů. Je-li přesahující okraj příliš velký, ohýbá
  se materiál pod tlakem šídla, takže se nedosáhne kolmého vpichu.
  Zásada při ručním šití je, že šijeme vždy směrem k sobě a dílo je přitom
  uchyceno lícovou stranou vpravo. Tuto zásadu je při upínání materiálu nutno dodržovat.

  Sedlářský koník v akci
  Zdroj textu - BRAŠNÁŘSKÁ A SEDLÁŘSKÁ TECHNOLOGIE od V. Gřešáka, ISBN 80-03-00356-3, 1990

  Sedlářské dílničky pro děti a mládež

  Sedlářské řemeslo je odborný obor se starobylou tradicí a pokud se spojí kvalitní nářadí s lektory, kteří je umí správně použít, děti pak s jejich pomocí dokážou vyrobit nádherné věci. Tato zkušenost je může tak obohatit, že z ní mohou čerpat i v dalším životě. Jen se podívejte na fotky, jak jím září očka, když se jim podařilo vytvořit tolik skvělých výrobků za dvě hodiny a jak jsou jejich rodičové na ně patřičně hrdí. Nejen proto bychom rádi do budoucna poskytli možnost zúčastnit se těchto dílniček i dalším zájemcům, protože jsme si vědomi, že jsme nebyli schopni uspokojit nebývalý a nečekaný zájem.

  • Sedlářské dílničky - rok 2023

   Sedlářské dílničky - rok 2023

   Další rok je za námi a je tu roční rekapitulace Sedlářských dílniček za podpory YMCA Brno a MŠMT v mateřských a základních školách. Dílničky jsou vedeny tak, aby si děti vyzkoušely...

   Sedlářské dílničky - rok 2023

   Další rok je za námi a je tu roční rekapitulace Sedlářských dílniček za podpory YMCA Brno a MŠMT v mateřských a základních školách. Dílničky jsou vedeny tak, aby si děti vyzkoušely...

  • Sedlářské dílničky - ročník 2019

   Sedlářské dílničky - ročník 2019

   V únoru 2019 jsme otevřeli za podpory YMCA Brno a Jihomoravského kraje první sedlářskou dílničku třetího běhu pro děti ve věku od 6let po mládež do věku 26let v trvání dvou až...

   Sedlářské dílničky - ročník 2019

   V únoru 2019 jsme otevřeli za podpory YMCA Brno a Jihomoravského kraje první sedlářskou dílničku třetího běhu pro děti ve věku od 6let po mládež do věku 26let v trvání dvou až...

  • Sedlářské dílničky - ročník 2018

   Sedlářské dílničky - ročník 2018

   V dubnu 2018 jsme otevřeli za podpory YMCA Brno a Jihomoravského kraje první sedlářskou dílničku druhého běhu - pro mladší děti (6-10let) a starší děti a mládež (11-26let). Obojí v trvání dvou...

   Sedlářské dílničky - ročník 2018

   V dubnu 2018 jsme otevřeli za podpory YMCA Brno a Jihomoravského kraje první sedlářskou dílničku druhého běhu - pro mladší děti (6-10let) a starší děti a mládež (11-26let). Obojí v trvání dvou...

  1 z 3

  -- SEDLÁŘSTVÍ PSOTA --

  Na webu máme také dostupné sedlářské učebnice, které používám k výuce!

  Kromě běžných učebnic mám také dobový unikát: První Sedlářskou učebnici z roku 1946!

  1 z 4

  Jezdím také po všelijakých workshopech

  Sbalitelný obsah

  Poděkování za spolupráci od PIAFA (rozklikni)

  Ukázky práce

  ZAKÁZKOVÁ VÝROBA • PŘÍJEM ZAKÁZEK PO-PA, 10:00-14:00

  1 z 8
  1 z 8
  • YouTube - Sedlářství Psota

   Sledujte moji práci na YouTube Sedlářství Psota, kam přidávám spíše delší videa, kde ukazuji různý proces výroby, šití, přípravy a kompletace.

   Odebírejte mě na YouTube 
  • Facebook - Sedlářství Psota

   Sledujte moji práci na Facebooku Sedlářství Psota, kam přidávám různé kuriozity, zákulisní foto a jiné, které se sem na web nedostanou.

   Sledujte mě na Facebooku 
  • Instagram - sedlarstvi.cz

   Sledujte moji práci na Instagramu @sedlarstvi.cz, kam přidávám různé kuriozity, zákulisní foto a jiné, které se sem na web nedostanou.

   Sledujte mě na Instagramu 
  1 z 3