UČEBNICE 02 - Koník a svěrky pro ruční šití (str. 38, 2.1.3.6)

Dílce, které jsou určeny k sešívání, se upínají do zvláštních přípravků.
Těmi jsou nejčastěji obyčejné a pérové svěrky nebo tzv. koník. Tato zařízení tvoří upínací čelisti, mezi něž se uchycuje šitý materiál tak, aby jeho
okraje přečnívaly jen o tolik, kolik je potřeba k propíchnutí otvoru šídlem
a ke správnému provázání stehů. Je-li přesahující okraj příliš velký, ohýbá
se materiál pod tlakem šídla, takže se nedosáhne kolmého vpichu.
Zásada při ručním šití je, že šijeme vždy směrem k sobě a dílo je přitom
uchyceno lícovou stranou vpravo. Tuto zásadu je při upínání materiálu nutno dodržovat.

Sedlářský koník v akci
Zdroj textu - BRAŠNÁŘSKÁ A SEDLÁŘSKÁ TECHNOLOGIE od V. Gřešáka, ISBN 80-03-00356-3, 1990