UČEBNICE 01 - 8: Ošetřování kůže a výrobků z kůže

Kožené výrobky, hlavně postroje, vyžadují pečlivého ošetřování, spočívajícího hlavně v tom, že jsou často čištěny a maštěny. V kůži obsažený tuk se totiž po čase vytrácí a tím kůže tvrdne - praská. Pak ztrácí na své odolnosti a pružnosti.
Vytrácení tuků se děje i u nové kůže (ovšem ne tak rychle jako u kůže starší - používané) a tukovina v podobě šedavého povlaku se usazuje na povrchu. Tento šedavý povlak nutno před novým maštěním odstraniti tupým předmětem.

Čištění postrojů z černé kůže. Při čištění postrojů nutno vše, co je zapnuté, rozepnouti, rozvázati a očistiti kartáčem od prachu, bláta a škraloupů. Pak vše řádně napustíme s obou stran černou vaselinou (nebo rybím tukem). Po zaschnutí případný šum otřeme hadrem a vy- čistíme přezky a ozdoby. Kromě opratí můžeme vše natříti černým lakem. Případně umáznuté přezky a ozdoby vyčistíme v lihu namočeným hadříkem, což platí i o rukou.

Plátěné předměty (podušky) očistíme, hlavně uvnitř, tupým předmětem od případných škraloupů, vzniklých z prachu a potu koně. Čištění postrojů z přírodní kůže.

Postroje a kožené předměty z pří- rodní kůže (nebarvené, žluté) nutno opatrně čistiti, aby nevznikly tak zvané >fleky<< a nesmějí se nechávati na slunci. Jedná-li se o jezdecký postroj (sedlo a řemení), hlavně již starší, tu je nutno tyto věci (kromě textilních součástí) za pomoci vody a houby očistiti sedlovým mýdlem a nechati na vzdušném místě osušiti (nikdy na slunci nebo kamnech). Nyní, hlavně ztvrdlé řemení, jest dobře s obou stran napustiti čistým rybím tukem (u sedel pouze postranice a křidélka, a to spodem). Po zaschnutí vše do sucha vytřeme hadrem, natřeme lešticí pastou a leštíme suchým hadrem až docílíme suchého lesku.

Plstěné, vlněné a plátěné předměty čistíme v uvedeném pořádku pokud možno jen kartáčem a vyklepáváním pomocí proutku nebo rá- kosky. Pouze popruhový obřišník u sedla možno čistiti pomocí vody a mýdla, což platí i o ostatních výrobcích z popruhů, pokud toho ovšem nutně vyžadují.

Čištění jemnějších výrobků z kůže, sedací polštáře v kočáře, autu a pod. umýti též sedlovým mýdlem a vlhkou houbou otříti (při čemž nutno pečlivě dbáti, aby nikde nestékala voda) a po uschnutí natříti lešticí pastou a do sucha čistým měkkým hadrem vyleštiti. Veškeré čisticí a lešticí prostředky musí býti zbarveny světle, aby případný šum nepoškodil barvu kůže.

Různé kabely, aktovky i kožené kufry možno tímto způsobem čistiti (někdy stačí pouze lešticí pasta).