UČEBNICE 01 - 7: Vycpávkový materiál

Potřebný vycpávkový materiál, kterého se nejvíce používá při výrobě podušek, chomoutů nebo sedacích i opěrných polštářů do kočárů, aut atd., jest tento:

  • živočišný materiál: žíně, chlupy, vlna;
  • rostlinný materiál: koudel, africká tráva, sláma;
  • náhražkový materiál: vepřové chlupy, sisal, fibr.

 

Žíně jsou z hovězích i koňských ocasů a hřívy. Tyto jsou nejdříve čištěny v továrnách a stáčeny do rulíků, vypářeny a tím zbavovány nečistoty a pachu. Používá se jich hlavně k vycpávání koňských po- dušek i polštářů do kočárů a aut. Pravost žíní se zkouší hořící sirkou. Pravá žíně nehoří, pouze se škvaří. Náhražky žíní hoří. Konec u koňské žíně jest rovný, u žíně z hověziny rozdvojený a u vepřových chlupů (štětin) jest konec roztřepený.
Náhražky žíní jsou: vepřové chlupy, sisal, fibr a podobné druhy
surovin.

Chlupy přicházejí v úvahu při sedlářství a jsou buď srnčí nebo hovězí. Srnčí chlupy jsou lepší, neboť jsou lehké. Používá se jich hlavně při výrobě kravských podušek, nebo při výrobě levnějších druhů jez- deckých sedel anebo při opravách.

Vlna jest velmi účelná vycpávka. Pochází z ovcí. Jest velmi lehká a trvanlivá. Používá se jí ponejvíce při výrobě prvotřídních jezdeckých sedel. Oproti chlupům bývá vždy o mnoho dražší.

Koudel se vyrábí hlavně z výčesků juty a různých výčesků odpadu konopí, lnu i bavlny. Používá se jí hlavně při výrobě sedacích i opěrných polštářů, pro kočáry, auta a podobně jako kypřícího materiálu.

Africká tráva (palmeto) se vyrábí z listů zakrslé palmy, které se drá- sáním rozřeží na drobná vlákna a stáčejí se do rulíků. Roste hlavně v severní Africe.

Mořská tráva hojně roste na pobřeží Baltického moře, kde v podobě mořských lučin pokrývá dno. Mořské vlny ji neustále rvou a vyhazují na břeh, nebo ji tamější obyvatelé sečou a suší (3 až 4 týdny), aby nepáchla.

Lesní tráva jest složena z ostrých vláken, roste v lese a hlavně na vlhčích místech kolem bažin a rybníků. Tyto tři uvedené druhy jsou vhodnou vycpávkou při výrobě sedacích i opěracích polštářů do ko- čárů, aut a pod.

Africká tráva jest ovšem nejlepší, neláme se, nešelestí v polštářích. Známe africkou trávu hrubou, jemnou a velejemnou.

Sláma dlouhá používá se při výrobě chomoutů, nebo při výrobě seda- cích polštářů k docílení tužších hran.

Vepřové chlupy, sisal, fibr. Těchto se používá k výrobě levných žíní v továrnách (jako přísady). Vepřové chlupy jsou našeho původu a jsou též k nám dováženy z Maďarska, Polska a Ameriky.

Sisal roste ve střední i jižní Americe a Alžíru. Jeho vlákna, která jsou neobyčejně pevná, jsou ukryta v listech, které se ve zvláštních válcích drtí. Zvlášť dlouhá vlákna jsou určena pro výrobu motouzů a lan, kratší vlákna se zkadeří, podle potřeby barví a upravují jako náhražka do žíní.

Fibr jsou kořínky určitých rostlin, rostoucích v jižních krajinách. Jest tvrdý a nepružný. V žíních je k poznání, neboť jest mdlého lesku a při zapálení sirkou hoří (žíně se škvaří a páchne).