UČEBNICE 02 - Dvouniťové ruční stehy (str. 42, 2.1.4.2)

Po stránce pevnosti patří dvouniťové ruční stehy k nejkvalitnějším šitým spojům. Lze je snadno utahovat a při přetržení jedné z niti nedojde k úplnému oslabení stehu, neboť spojení zajišťuje druhá nit. Dvouniťové stehy jsou velmi vzhledné (ukládají se pod mírným úhlem) a na líci i rubu materiálu jsou stejné.

Délka sedlářských stehů se řídí druhem výrobku. Při šití sedel, jezdeckých postrojů a drobnějších výrobků používáme steh kratší, u výrobků spadají. cích do oblasti tzv. těžké sedlařiny je steh delší. Například u ručně šitých sportovních míčů se udává 12 ± 1 steh na 50 mm šicí dráhy, tj. steh o délce 4,2 mm. Značení šicí dráhy při výrobě sedel se provádí znamenáčkem č. 10 (10 stehů na jeden coul), což představuje steh o délce 2,6 mm.

Sedlářský steh (obr. 13a) - vytváří se prostřednictvím dvou jehel, umístěných na protilehlých koncích jednoho společného návleku. Šité dílo musí být upnuto v koníku nebo svěrce. Při začátku šití se návlek nejprve protáhne prvním otvorem tak, aby se každá z jehel dostala na opačnou stranu šitého díla. V dalších otvorech se pak jehly proti sobě souběžně provlékají, nitě se v otvorech kříži a střídavě procházejí z jedné strany materiálu na druhou.

Postup vytváření sedlářského stehu lze rozdělit do čtyř fází (obr. 14):

  1. fáze – protažení návleku prvním otvorem tak, aby se jeho délka rovnoměrně rozdělila po obou stranách šitého díla;
  2. fáze – levá jehla prochází před píchnutým otvorem na pravou stranu šitého díla těsně za hrotem vytahovaného šidla;
  3. fáze – provlečení pravé jehly týmž otvorem vedle niti protažené ve 2. fázi. Tato nit je při provlékání pravé jehly mírně povytahována levou rukou zpět, aby nedošlo k jejímu napíchnutí provlékanou jehlou;
  4. fáze – rovnoměrné utažení návleku do obou stran. Neustálým opakováním fází 2., 3. a 4. vzniká sedlářský ruční steh (5.). Používá se především při šití tenkých materiálů a v brašnářské výrobě.

a - sedlářský steh;
b - sedlářský steh nahazovaný;
c, d - provázání a utažení nití;
e - skrytý steh

Zdroj textu - BRAŠNÁŘSKÁ A SEDLÁŘSKÁ TECHNOLOGIE od V. Gřešáka, ISBN 80-03-00356-3, 1990