UČEBNICE 01 - 4: Potřebný materiál při sedlářském řemesle

Pokud se týče potřebného materiálu, tu je nutno připomenouti, že je velmi rozmanitý a dělíme jej následovně: kůže, textilie, vycpávkový materiál, plst, dřevo, kovy, lepidla, mastidla, černidla a laky, leštidla a čisticí pomůcky.