UČEBNICE 01 - 3: Účel ručního šití

Rozeznáváme 3 druhy ručního šití, a to: šití dvěma jehlami a šídlem, šití jednou jehlou a šídlem a šití jednou jehlou (ostrou) za pomoci náprstku.
Při ručním šití je důležité správné držení šídla, což je ovšem pod- míněno jeho správným nasazením tak, že jeho širší plocha směřuje vždy šikmým směrem nahoru a při šití je opřena o ukazovák pravé ruky.