UČEBNICE 01 - 27: Potřeby do stáje

Postroj do stáje

Obr. 61

Pro uvázání koně do stáje jsou určeny zvlášť k tomu účelu upravené ohlávky (vazačky) a k nim příslušné řemeny (vazáky). Pokud se týče provedení uvedených ohlávek, jsou tyto různých druhů, ale účel mají vždy stejný. Nejznámější druhy jsou: ohlávka - vazačka kožená a ohlávka - vazačka popruhová.
K uvazovací soupravě náleží:

  • ohlávka (vazačka);
  • řemen uvazovací (vazák);
  • těžítko;
  • uzel na vazáku.

 

Ohlávka (vazačka) kožená

Obr. 65

Tato ohlávka je zhotovena celá z kůže a používá se jí hlavně pro uvázání koně ve stáji.

Ohlávka (vazačka) popruhová

Obr. 66

Tato ohlávka je zhotovena z kůže i popruhu. Popruh je dobré jakosti, hadicového tvaru a je k tomu účelu zvlášť určen. Této ohlávky se používá hlavně pro koně volně se ve stáji (v ohradě) pohybující, nebo pro koně určené na různé výstavní přehlídky, nebo podobně.

 

Řemen uvazovací (vazák)

 

Pro uvázání koně k žlabu je určen kožený řemen, zvaný vazák. Připjat u ohlávky prochází volně kroužkem u žlabu a jeho dolní konec je opatřen závažím a zavázán v uzel. Takto uvázaný kůň má dosti potřebné volnosti, aniž by vzniklo nebezpečí případného zamotání se koně nohama do uvedeného vazáku.

Závaží k vazáku je zhotoveno z bukového dřeva a má uprostřed umístěnou kovovou vložku s otvorem pro navléknutí konce vázacího
řemenu.

Vazák řetízkový

Někdy je z nemístně úsporných důvodů používán místo koženého vazáku vazák řetízkový. Tento vazák nelze však dosti dobře doporučiti, neboť při každém pohybu koně hřmotí, tím koně částečně zneklidňuje a jistě má tento pravidelný chřestivý zvuk škodlivý vliv na sluch koně, hlavně pokud jde o stáje s více koňmi pohromadě.

Přikrývky na koně (houně)

Obr. 67

Jezdecký kůň, hlavně plnokrevník, vyžaduje zvláště pečlivého ošetření, a to nejen po závodních jízdách, kdy je kůň uhřát a unaven, ale též při různé dopravě a převážení, nebo při přechodném ustájení v chladné stáji. K tomu účelu jsou určeny zvláště upravené přikrývky, chránící nejen hřbet, ale i prsa a hlavu koně proti případnému na- chlazení. Materiál, z kterého se uvedené přikrývky zhotovují, je dvojího druhu se zřetelem pro přikrývky letní a přikrývky zimní. Roze- znáváme dva druhy přikrývek (houní), pokud se tvaru týče, a to: přikrývky obyčejné (obdélníkový tvar), velikost 160x190 cm a dále přikrývky s náprsními díly, ušité podle tvaru těla koně.

Přikrývky na koně a jejich výroba

Obr. 68

1. Maska. Při výrobě přikrývky (masky) na hlavu koně nutno jí věnovati pečlivou pozornost, hlavně pokud se týče otvoru pro oči i uši. Je-li to možné, nutno před úplným dokončením uvedenou přikrývku na koni ještě vyzkoušeti.
2. Přikrývka s náprsními díly je účelně střižena podle tvaru hřbetu koně a se zřetelem i na jeho prsa. Její přední část přechází při dolních okrajích v náprsní díly, které obepínají prsa koně a jsou k sobě pomocí přezky a kožené zápinky spojeny. Aby přikrývka nesjížděla se hřbetu koně, přitahuje se ještě přes hřbet koně popruhovým obřišníkem s dvoudílným polštářkem.
3. Obřišník hleďme při výrobě přizpůsobit barvou k barvě přikrývek.
Čištění a ošetřování jezdeckého postroje.
Je v zájmu každého řádného jezdce, aby měl mimo jiné samozřejmé povinnosti také v pořádku jezdecký postroj. Udržování uvedeného postroje v náležitém stavu není nijak obtížné. Je-li postroj vždy hned po odsedlání koně řádně očištěn a na patřičném místě uložen, udrží se v dobrém a vzhledném stavu na dlouhou dobu. Jezdecký postroj vyžaduje, aby byl alespoň jednou do roka rozebrán a řádně a důkladně očištěn. Kožené části pak s obou stran vyžadují napuštění kvalitním tukem (nejlépe tekutým rybím tukem).
Vytrácení se tuku. Z každé kůže se časem vytrácí tuk v ní obsažený, a proto ztrácí pružnost i pevnost, tvrdne a praská. Vytrácení tuku z kožených věcí se děje i v tom případě, nejsou-li používány a jsou-li ve skladišti uloženy. Vytrácení tuku v tom případě se však děje pomaleji, což záleží hlavně na tom, v jaké místnosti jsou kožené věci uloženy. Ve vlhkých místnostech se vytrácení tuku děje pomaleji a tuk se usazuje na vrchu kožených částí v podobě šedavé plísně.
V místnostech příliš suchých, na půdě těsně pod střechou, nebo na sýpkách, není postrojům také dobře, neboť prudké a vysušující teplo, hlavně v letní době, zbavuje kožené části tuku a tím je i znehodnocuje.
Ukládání postrojů ve stáji je též nevhodné a nešetrné. Vlhké teplo stájové, jakož i pára, vniká totiž do všech částí jak kožených, tak i plátěných a plstěných, a tyto velmi poškozuje. Z věcí kožených se zase vytrácí tuk, který se v podobě šedavých skvrn usazuje navrchu. Tím se ovšem stávají kožené věci nevzhlednými, méně pružnými i pevnými a špatně se leští.
Vhodná místnost pro postroje je nejlepší ta, která je tmavší, ale vzdušná a suchá a umístěná pokud možno v přízemí.
Připomínám ještě, že není radno postroje a kožené věci vůbec snad z přílišné opatrnosti šetřit a jich nepoužívat. Nutno věděti, že i nová kůže po určitém čase, i když se nepoužívá a dobře opatruje, ztrácí sama sebou na pružnosti a pevnosti, neboť chemikálie, kterých se při činění kůže používá, mají určitý vliv na uvedené znehodnocování.
Postup při čištění a konservování postrojů.
Veškeré části, určené k čištění, nutno nejdříve pokud možno rozepnout a odděleně rozložit na nějakou desku nebo něco podobného. Tvrdším žíněným kartáčem, případně i pomocí tupého dřívka zbavíme veškeré části nečistoty a starých škraloupů. Potom za pomoci sedlového mýdla a mycí houby, mírně vodou navlhčené, důkladně, pokud možno s obou stran vše vytřeme. Po omytí sedlovým mýdlem necháme vše po- zvolna oschnouti (ne na slunci, ani na kamnech) a pak pomocí tvrdého hladkého dřívka nebo kosti uhladíme případné kazy nebo rýhy na kožených částech. Současně se vyleští i kovové části použitím leštidla na kovy. Případný šum i nečistota se po uvedené úpravě za pomoci měkké flanelové vytírky odstraní. Nyní se natřou pouze vrchní plochy kožených částí voskovou pastou a čistou flanelovou vytírkou je leštíme, až docílíme suchého lesku.
Kovové části udidla, třmeny a pod., nejsou-li proti rezu chráněny poniklováním, chromováním nebo cínováním, možno leštiti tím způsobem, že je po předběžném odstranění nečistoty a rezu (pomocí jemného písku z omítky a vlhkého hadříku) vložíme třeba do pytle, v němž je potřebné množství suchých dřevěných pilin nebo řezanky. Při stálém přehazování pytle se tyto věci leští a možno je ještě pomocí řetízkového leštiče doleštiti.
Části plátěné nebo plstěné hleďme vyčistiti pokud možno suchým způsobem bez použití vody. To platí hlavně o plstěné podložce pod sedlo. Pokud se uvedené plstěné podložky týče, je dobře pomocí suchého dřívka odstraniti případné škraloupy, vzniklé z prachu a potu koně a nechati ji na slunci vysušiti a pak pomocí pružné rákosky řádně vyklepati a žíněným kartáčem čištění dokončiti.
Při uvedeném čištění postroje se naskýtá nejlepší příležitost k důkladnému prohlédnutí veškerých částí postroje a shledáme-li tyto poškozené nebo příliš opotřebované, jest v zájmu jezdce nechati je opraviti nebo vyměniti. Zvýšenou pozornost nutno věnovat udidlům, otěžím, třmenovým řemenům, sedlovým zápinkám pro podbřišník, jakož i podbřišníku samému.