UČEBNICE 01 - 26: Potřeby na jízdárnu (voltižování)

Postroj pro jízdárnu (voltižování)

Obr. 62 a 63

V zájmu každého jezdce, hlavně začátečníka, je, aby co nejdříve získal potřebnou zručnost a odvahu pro jízdu v sedle, což pro různé případy při jízdě jest velmi důležité. K tomu účelu je určen výcvik jezdce na koni bez sedla, zvaný »voltižování<<.
Pro uvedený výcvik je ovšem používán kůň spíše starší a klidný se širším hřbetem a na nižších nohou. Je ovšem samozřejmé, že uvedený kůň chodil již dříve pod sedlem a tudíž je na jezdce zvyklý.
Běžné potřeby, určené pro uvedený výcvik, jsou označeny na pří- slušném obrázku.
Jízdárenský bič má sloužiti hlavně jako ukazatel a zdůrazňovatel příslušných cvičitelových rozkazů. Pouze v krajním případě, kdy kůň je neposlušný, použije se uvedeného biče jako mírné pomůcky na pobídku.