UČEBNICE 01 - 25: Potřeby na jízdárnu (lonžování)

Postroj pro jízdárnu. (Lonžování.)

Obr. 61 a 63

Mladý kůň (remonta), který je určen pro jízdu pod sedlem a dosud nebyl sedlán, připravuje se pro tento účel nejdříve na jízdárně. Přitom je voděn na dlouhé oprati (lonži), která je připjata do zábradníku v kroužcích udidla, zapjatého pod bradou. Je-li kůň při uvedeném výcviku cvičen nejdříve bez sedla, používá se popruhového obřišníku s dvoudílným polštářem, který má po straně našito po jednom polokroužku, do nichž jsou zapjaty vyuzdovací otěže, jejichž přední konce jsou zapjaty na kroužku udidel.
Vyuzdovací otěže nutí koně nést hlavu v té poloze, jaká je žádoucí při jízdě, a jde-li o koně bujného, snad i neposlušného, lze jej použitím uvedených otěží snadněji ovládat. Příprava koně pro uvedený účel vyžaduje hodně trpělivosti a zkušeného cvičitele, který je důkladně obeznámen s různými způsoby podobného výcviku a umí si také vyvolit vhodné pomůcky, potřebné k snazšímu a rychlejšímu úspěchu. Jelikož jsou koně různých povah, záleží vždy na cvičiteli, aby nedostatky, zlozvyky i přednosti koně včas vystihl a podle toho s ním při výcviku zacházel. Nevhodným postupem při výcviku se dosáhne pravého opaku a kůň se jen kazí a jeho výcvik se zdržuje.
Je samozřejmé, že přesný předpis pro uvedený výcvik nelze stanovit. To platí i při použití určitých pomůcek, ale hlavně je nutno brát zřetel
na různé vlastnosti koně.
Běžné potřeby, určené pro uvedený výcvik, jsou označeny na příslušném obrázku (mimo jízdárenský bič).
Jízdárenský bič má být hlavně ukazatelem a zdražovatelem příslušných cvičitelových rozkazů. Pouze v krajním případě, kdy kůň je neposlušný, se použije biče jako mírné pomůcky na pobídku.