UČEBNICE 01 - 24: Různé druhy bandáží a chránítek na nohy koně

Různé druhy bandáží a chránítek na nohy koně

Obr. 57, 58, 59, 60

Nohy jezdeckého koně, hlavně přední, vyžadují zvláštní pečlivé pozornosti. Netřeba zvláště zdůrazňovat, že větší díl námahy koně při jízdě a různých jezdeckých výkonech se soustřeďuje hlavně v nohách. Proto vznikají různé závady pro nohy koně, nejsou-li řádně a včas ošetřovány. Pro ošetření nohou koně (hlavně závodního), se používá několika druhů různých pomůcek, a to vždy se zřetelem na ochranu nohou, proti vzniku některé vady anebo pro odstranění již vzniklé nebo vznikající vady. V úvahu přicházejí hlavně kolena, šlachy, kotníky, kořeny kopyt a spěnky nohy koně. Potřeby pro ošetření nohou dělíme na dvě skupiny, a to na bandáže a chránítka.
Bandážemi jsou míněny ty pomůcky, kterými jsou ošetřovány a stahovány hlavně šlachy nohy koně, ať již v jakémkoliv případě.
Chránítky jsou míněny zase ty pomůcky, kterých se používá pro ochranu kterékoliv části nohy koně a v jakémkoliv případě.

1. Chránítko kotníků předních noh (s koženou náložkou - lisovanou). Uvedené chránítko je zhotoveno buď ze slabé plstě (5 mm) nebo z vlněné látky (moldonu). Svrchu je našita kožená náložka, vylisovaná podle žádoucího tvaru kotníku. Chránítko je opatřeno čtyřmi přezkami a zápinkami na připětí na nohu koně. Doporučuje se použít chránítek na obě nohy i v tom případě, když si kůň »strouhá« kotník pouze u jedné nohy. Je to nutné proto, aby kůň neztrácel jistotu v chůzi i skoku.

2. Chránítko kolen (s koženou náložkou - lisovanou).
Uvedené chránítko je zhotoveno výhradně z kvalitní vlněné látky (moldonu). Je opatřeno koženou náložkou, vylisovanou podle žádoucího tvaru kolena. Na připevnění k noze koně je opatřeno potřebnými řemínky. Používají se vždy výhradně dvě chránítka (na obě přední nohy) a jsou určena hlavně na ty koně, kteří jsou dopravováni drahou (ve vagonech), aby si neodřeli kolena.

3. Bandáže na šlachy předních noh (s gumovou náložkou).
Uvedené bandáže jsou určeny výhradně na stažení šlach předních noh. Jsou zhotoveny ze slabé plsti (5 mm) a opatřeny svrchu našitou gumovou náložkou a opatřeny čtyřmi zápinkami a přezkami na za- pnutí na nohy koně.
Gumová náložka má ten význam, že podle potřeby umožňuje uvolnění šlach v případě, kdy kůň skočí přes překážku na tvrdou zem a pod. Tímto potřebným uvolňováním neztupnou koni nohy a kůň se tak
neunaví.

4. Gumové zvony na chránění kopyt a spěnky.
Pro vysoké překážkové skoky se opatřují kopyta předních nohou gumovými chránítky (zvony). Chrání kořeny kopyt, když kůň narazí kopyty na překážku. Uvedený náraz, není-li kopyto chráněno, může způsobit nebezpečné zranění nad kopytem, které se pak dosti těžko léčí. Uvedené zvony chrání současně i zadní část kořenů kopyta, včetně spěnky, a to v tom případě, když se kůň »stíhá«, t. j. když se tluče zadními do předních kopyt v uvedených místech, což je možné při seskoku překážky nebo podobně.
Navlékání gumových zvonů na kopyta se děje tím způsobem, že gumový zvon ponoříme do vlažné vody, což platí i o kopytu, a potom zvon obratně navlékneme. Přitom nutno dbáti toho, aby zvon nebyl nějakým způsobem poškozen, případně i roztržen o některou ostrou část pod- kovy nebo vyčnívající hřebíky, kterými jest podkova přibita.

5. Ovinovací bandáže na šlachy.
Uvedených bandáží se používá nejvíce, a to na přední i zadní nohy. Jsou zhotoveny z vlněných pásů 12 cm širokých a 160 cm dlouhých. Na vrchním konci jsou opatřeny tkaničkami pro připevnění na nohy koně.

 

6. Chránítko kotníku zadní nohy (s koženou náložkou
lisovanou).
Uvedené chránítko je zhotoveno z téhož materiálu jako pro nohu přední, je však o polovinu nižší a tudíž je opatřeno pouze dvěma zá- pinkami a přezkami na zapnutí na nohu koně. Též se doporučuje po- užít chránítek na obě nohy i v tom případě, když si kůň »strouhá kotník pouze na noze jedné.
7. Bandáže na šlachy zadní nohy (s koženou náložkou).
Tyto bandáže se zhotovují ze slabé plsti (5 mm) a jsou opatřeny svrchu našitými náložkami, zhotovenými z vláčné a lehké hověziny. Bandážují se vždy obě nohy, ke kterémuž účelu jsou bandáže opatřeny po čtyřech zápinkách a přezkách.