UČEBNICE 01 - 23: Vady u jezdeckých ohlávek

Vady uzdění, jejich vyhledávání a odstranění.
Na uzdění se nevyskytují zvláště složité vady, ale přece je dobře vědět, kde asi mohou vady nebo určité odchylky vzniknout. Obyčejně to bývají vady lehčího rázu, které každý poněkud zkušený jezdec na první pohled zjistí a snadno odstraní, neboť by jinak mohly být příčinou nespokojenosti nebo neposlušnosti koně. Podotýkám, že přehlížením kterékoli, i té nejmenší vady, škodí jezdec vždy nejvíce sobě, nehledě na to, že kazí koně. Nejběžnější možné vady mohou býti tyto:
  • krátká čelenka (otlačený týl koně),
  • krátký nánosník (otlačená nosní část hlavy koně),
  • otlačené koutky huby koně,
  • otlačené dásně huby koně,
  • vypouštění jazyka z huby koně.
  • Krátká čelenka (otlačený týl koně).

Často se stává, že kůň při nauzďování je nepokojný a nerad přijímá uzdění, hlavně když mu převlékáme nátylník uzdy přes uši. Příčina tohoto neklidu spočívá obyčejně v tom, že kůň je v místech za ušima přitahuje nátýlník příliš blízko k uším koně, tím jest kůň omezován ve volném pohybu ušima a bývá tudíž neklidný, nebo v těch místech přecitlivělý. Přehlížíme-li tuto vadu, může být kůň po delším používání v uvedených místech i do krve odřen. Výměnou nebo nastavením čelenky tuto vadu snadno odstraníme.

Otlačené dásně huby koně

Zjistíme-li tuto otlačeninu, která může vzniknout z podobných příčin jako otlačenina koutku huby koně, musíme použít udidla s udítkem dutým nebo gumovým, a snažíme se ji odstranit.

Krátký nánosník (otlačená nosní část hlavy koně)

Pokud se týče nánosníku, nutno podotknouti, že se zřídka nějaká těžší vada na uvedené části vyskytuje. Pakli však pozorujeme nějaké přecitlivění, nebo snad již odření nosní části koně, tu nutno nánosník podle potřeby uvolniti. Pro koně, kteří jsou nějak zvláště náchylní na otlačení nosní části, jestli dobře podšítý nánosník měkkou jelení koží aneb vůbec jej na určitý čas odložiti.

Otlačené koutky huby koně

Tato vada může vzniknouti buď následkem vysoko umístěných udidel, jež jsou umístěny tak, že se vzpírají ohubní koutky koně, nebo používáním udidla se slabým udítkem pro jeho opotřebování a pod, Též nešetrné zacházení jezdce s koněm podporuje vznik uvedené vady. Zjistíme-li tedy, že má kůň uvedené koutky huby nějak postiženy, tu nutno vyměniti udidlo za silnější nebo gumové a jeví-li se toho potřeba popustiti je níže. Též je žádoucí opatřit udidla gumovými kotouči (po straně). Jde-li však o nějaké otlačení vážnějšího rázu, tu nutno nechat koně na určitý čas odpočinouti.

Vypouštění jazyka z huby koně

Tato vada je vlastně více jen zlozvykem koně, ale nelze ji přehlížeti, neboť vzniká nebezpečí, že v různých situacích při jízdě může si kůň překousnouti jazyk. Při odstraňování uvedené vady se používá zvláště upraveného udidla, jehož dvoudílné udítko jest spojeno kroužkem a na tomto je umístěna buď malá patka nebo tři malé pohyblivé roubíčky. Oboje má ten účel, že zabraňuje koni ve volném vypouštění jazyka, a to samočinným mírným tlakem na jazyk koně.
Další jednoduchý způsob k odstranění uvedené vady je použití dvou na sebe našitých řemínků tak, že uprostřed jest ponecháno volné oko, kterým se jazyk koně provlékne a řemínky se pod bradou koně pomocí přezky sepnou.