UČEBNICE 01 - 20: Příslušenství k sedlům

Předcházející stati byly věnovány pouze samotným sedlům a nyní přijdou na řadu další doplňky, potřebné při praktickém použití sedla při jízdě.

Třmenové řemeny a třmeny

Obr. 39

Velmi důležitou částí u sedla jsou třmenové řemeny a třmeny. Řemeny a třmeny mají za účel umožniti jezdci pevnější opření a držení se v sedle, jakož i možnost potřebného působení na koně, hlavně koleny. Rozeznáváme dva druhy třmenových řemenů, a to: kožené, školní a popruhové (závodní). Průměrná délka třmenových řemenů je 150 cm. Pokud se týče třmenů, rozeznáváme třmeny pánské a třmen dámský. Třmeny jsou ponejvíce vyráběny z oceli v různých tvarech i velikostech. Pokud se týče provedení třmenu, jsou buď pouze hlazené, nebo proti rzi poniklováním anebo chromováním chráněné. Též se vyrábějí třmeny z nerezavějící směsi (pakfonové). Tato směs je však křehká a tudíž k uvedeným účelům dosti nespolehlivá. V nynější době přicházejí však do oběhu výrobky z nerezavějící oceli, které jsou všestranně dokonalé.

Různé druhy podbřišníků k sedlům

Obr. 40

Pro přitažení sedla k hřbetu koně se používá podbřišníků. Pokud se provedení týče, rozeznáváme několik druhů podbřišníků, zhotovených vždy se zřetelem na některou praktickou, nebo domnělou výhodu při jízdě. I styl kompletního postroje přichází zde v úvahu. Celkově mají všechny podbřišníky stejný účel, to jest: spolehlivě přitáhnouti sedlo. Rozeznáváme tyto druhy podbřišníků k sedlům:

  1. Podbřišník popruhový (školní)
  2. Podbřišník šňůrkový
  3. Podbřišník kožený, výřezový (lovecký)
  4. Podbřišník kožený, hladký (lovecký)

Poprsník

Obr. 41

Pro zajištění sedla proti náhlému sesunutí dozadu, což je snadno možné při různých jezdeckých výkonech, na př. pro samočinně se uvolnivší sedlo, je určen poprsník. Poprsník je připjat řemínky k sedlu do skobiček, umístěných pod krycími křídly. Obepíná hruď koně dvěma náhrudními díly, zašitými do kroužku náhřivníku a sbíhajícími se v kroužku nad prsním důlkem koně. Odtud přechází poprsník v podhrudní díl, na jehož konci je upraveno popínací oko k navléknutí na podbřišník. Poprsník nesmí být příliš zkrátka zapjat a vyžaduje volnosti aspoň (při normálně stojícím koni) na plocho vložené pěsti mezi hruď a řemen (v místech, kde je prsní důlek koně).

Martingaly
(Vidlicové řemeny - martingaly)

Obr. 42 a 42 a

Martingal je určen hlavně pro koně, kteří se nechají těžko ovládat a případně i rádi s jezdcem utekou, i když o to jezdec co nejméně stojí. Dále též pro koně, kteří stále nepokojně pohazují hlavou při jízdě a tím se stávají dosti nebezpečnými pro jezdce, neboť nenadálým hozením hlavou nahoru, mohou vážně zranit jezdce v obličeji.
Použitím martingalu je též kůň hodně omezen ve své možnosti vejít kdykoliv v klus, na který není jezdec připraven. Současně je zabráněno i přehození se otěží přes hlavu koně při různých situacích během jízdy. Kůň, který dosud vidlicového řemenu neměl, musí být na tento pozvolně zvykán, což platí i o jezdci. Při použití martingalu je nutno opatřiti otěže koženými roubíčky, aby kroužky martingalu »nezaskakovaly< až k udidlům, neboť by to rušilo klidný průběh jízdy.
Při dvojité uzdě se navlékají kroužky martingalu na stíhlové otěže. Pokud se týče provedení, rozeznáváme dva druhy martingalu, a to: martingal a martingalová vidlice. Účel mají však oba druhy stejný.

 Martingalová vidlice

Obr. 43 a 43 a

Martingalová vidlice je zhotovena se zřetelem na připětí do kroužku u poprsníku (v místech nad prsním důlkem koně), pro kterýžto účel je dolní konec martingalové vidlice opatřen přezkou a zápinkou. Přednost uvedené martingalové vidlice spočívá hlavně v tom, že je ji možno kdykoliv snadno odepnout. Působí i vzhledně při uvedené kombinaci s poprsníkem.

Různé pomůcky na pobídku koně

Obr. 44

Pro jízdy všech druhů jsou určený mimo potřebné postroje ještě různé drobné pomůcky, jimiž se kůň upozorňuje, nebo i donucuje k výkonům jemu určeným. K tomu je nutno připomenouti, že použití kteréhokoliv druhu pomůcek, určených na pobídku koně, má býti použito vždy s rozvahou a v pravý čas. Zneužitím některé pomůcky při pobízení koně může jezdec docíliti někdy pravý opak a koně jen kazí. Mezi tyto pomůcky řadíme: ostruhy, různé druhy bičíků, hůlek a různé druhy bičů s dlouhými, pletenými šlehouny.