UČEBNICE 01 - 2: Různé nástroje a stroje dílenské

Sedlářská dílna má býti prostorná, čistá, vzdušná, světlá. Pokud se týče zařízení a nářadí, záleží vždy na mistrovi, jeho zkušenostech a zálibě, jak si dílnu zařídí. Nějakého zvlášť přísného předpisu není pro zařízení dílny. Nutno ovšem zdůrazniti, že v dobře zařízené dílně, vybavené vším potřebným, se rychleji a čistěji pracuje, což je ku pro-spěchu jak mistrovi, tak dělníkům a učňům. Potřebné zařízení dodá každá firma, která sedlářům dodává veškeré potřeby pro výrobu.

Různé nástroje a stroje dílenské. V sedlářské dílně, která má býti samozřejmě vždy čistá a světlá, nacházíme různé nářadí a nástroje, jako: šídla motouzová a řemínková, strojek na řezání řemenů, nože rovné, půlkulaté a měsíčkové, brousek, nůžky, různé velikosti průbojníků, vrtáky, kleště ploché i štípací, různé druhy jehel, měřicí a rozměřovací potřeby, špalek na chomouty, koníky na šití, krájecí stůl pro mistra a pracovní stoly pro dělníky a učně. Jest samozřejmé, že zařízená dílna se vybavuje potřebným nářadím podle toho, který odbor míní sedlář provozovati. Pokud se týče strojů, jsou to hlavně stroje šicí, řezací a cupovací. Veškeré zařízení dílny nutno pečlivě opatrovat ia udržovati v čistotě. Pokud jde o stroje, nutno dbáti na jejich časté mazání přiměřeným olejem.

Šicí stroj vynalezl Američan Eliáš Howe v roce 1845. Do Evropy jej přivezl Vojta Náprstek (Čech) roku 1863.Rozeznáváme stroj na jemné šití, hrubší šití a stroje specielní, to je sturčené pouze na určité práce, jako: obšívání různých dírek, lemovek, šití kufrů apod. Do skupiny specielních strojů řadíme též stroje pravoramenné a levoramenné, tj. stroje, které mají odkládací stolek a jsou určeny na různé práce, které na obyčejném stroji nelze šíti (šití různých rohů). Nutno pamatovati na to, že jako nití spodních nutno vždy použíti nití slabších, než jsou nitě vrchní. Při sedlářství nelze však vždy použíti strojního šití na všechny výrobky, zvláště ne na práce postrojové, hotovené ze silné kůže (chomouty, pobočnice, opratě), neboť tyto výrobky vyžadují pečlivého a dobře utahovaného šití ručního Ruční šití trvá sice déle, ale je pro uvedené výrobky nutné.

Stroj cupovací. Pro rozcupování různé vycpávky (chlupy, žíně, afrik a pod.) je určen cupovací stroj. Tento stroj je vyráběn pro jemnou vycpávku s drobnými a hustými zuby, a pro vycpávku hrubší (afrik) s řídkými a silnějšími zuby.
Uvedené hřeby, umístěné na otáčecím bubnu, lze podle potřeby vy- měniti. Při cupování nutno vždy dbáti toho, aby vycpávka, hlavně starší, byla zhruba v ruce roztrhána, aby neškodila zubům a rychleji se nakypřila. Afrik a nové žíně, které jsou v pletencích, nutno dříve roztočiti. Je-li cupovací stroj na elektrický pohon, nutno dbáti toho, aby hnací řetěz byl opatřen chráničem a aby stroj nebyl mazán a čištěn když je v pohybu. Tím se vyvarujeme případného zranění. Nutno také dbáti toho, aby při podávání vycpávky do stroje nezachytily nám válečky prsty. V dřívějších dobách se vše cupovalo pomocí prutů a metel.