UČEBNICE 01 - 16: Předmluva

V dnešní době, kdy jízda na koni si získává stále větší obliby a řady ctitelů tohoto krásného a zdravého sportu stále vzrůstají, musíme si upřímně přiznat, že je často pociťován určitý nedostatek odborných znalostí, a to hlavně při styku jezdce s výrobcem, kdy jde nejen o zhotovení určitého výrobku, ale hlavně o vyhledání určité vady ať již na sedle nebo jakémkoliv druhu postroje, či jde-li o nějakou kombinovanější úpravu.
Vinu na nedostatečné znalosti jezdeckých předmětů nenese ani sedlář, ani jezdec, nebod' nemáme dosud tak podrobných učebnic, z kterých by bylo možno čerpati potřebné zkušenosti a podle nich se odborně dorozuměti, což je zejména také při písemném styku velmi důležité. Účelem této učebnice jest usměrniti názvosloví všech druhů postrojů a sedel i s příslušenstvím, neboť se často stává, že některá část má také mimo jiné několik názvů podle místních zvyklostí.
Dalším účelem této učebnice jest, seznámiti sedláře i jezdce se všemi druhy jezdeckých postrojů, včetně jejich předností a vad, neboť porozuměti postrojům jakéhokoliv druhu jest věc opravdu důležitá, neboť jde často o různé nedostatky a vady, které nejsou na pohled viditelné a které může objeviti pouze jezdec při jízdě nebo v jakékoliv situaci a sedláře pak na ně upozornit.
Jako přímý výrobce všech druhů sedel, postrojů a všech potřeb pro jízdu s koněm i na koni, použil jsem pro tuto učebnici všech svých zkušeností praktických i theoretických, získaných při svém řemesle doma i v cizině, jakož i při stálém styku se zákazníky a jezdci z jezdeckých škol našich i zahraničních.
Doufám tedy, že touto učebnicí se zavděčím všem, kdo koně k jakékoliv práci používají a chtějí mu ulehčit jeho namáhavou povinnost.