UČEBNICE 01 - 15. Hnací řemeny na stroje

Výrobou hnacích řemenů se zabývají hlavně továrny, které zpracovávají kůže, a proto mají možnost vybrat si kůže skutečně vhodné a zvlášť k tomu účelu upravené.
Řemeny tovární výroby jsou již dnes opravdu dokonalé a hojně se jich používá. Pro sedláře zbývá tudíž toliko jejich spojování, sešívání a jejich případná oprava.
Spojování jednotlivých dílů řemenů se dnes děje již jen slepováním, toliko při zvláště důležitých a širokých řemenech bývají tyto slepené spoje ještě prošity řemínkem.
Šíře a kvalita řemenů. Řemeny jsou vyráběny v různých šířkách i kvalitách, a to: řemeny zvané »hospodářské<< a řemeny »průmyslové<. Řemeny »hospodářské jsou zhotoveny se zřetelem k jejich občasnému použití o žních, při výmlatu a pod. z méně kvalitního materiálu, a jsou proto značně levnější.
Řemeny »průmyslové« jsou se zřetelem k jejich denní potřebě v to- várnách zhotoveny z nejlepšího materiálu, a proto jsou i značně dražší.
Materiál na hnací řemeny.
Rozeznáváme dva druhy materiálu na uvedené řemeny: materiál tříslový a materiál chromový.
Řemeny tříslové jsou přírodní barvy (světle žluté) a používá se jich nejvíce na stroje pomalu běžící.
Řemeny chromové jsou barvy šedobílé a jsou určeny hlavně na stroje s rychlými obrátkami (rychle běžící). Jsou z dobrého materiálu a zvlášť pečlivě upraveny; vzdorují teplotě, vznikající při rychlém otáčení, a netrpí tím. Řemeny chromové jsou také velmi lehké, následkem do sucha vyčiněného materiálu.
Řemeny popruhové. Mimo řemeny kožené používá se též řemenů, zhotovených z popruhu, který je zvláště k tomu účelu upraven. Tyto řemeny možno doporučit jen pro suchá místa a na stroje s málo obrátkami a delším vedením.

Ošetřování hnacích řemenů.
Hnací řemeny nepotřebují zvláštního ošetřování. Je nutno jen vě- děti, že se nemají za žádných okolností mastit, nebo jakýmkoliv tukem napouštět. Namaštěný řemen nejen špatně drží na řemenici, ale sou- časně se sám sebou »spaluje<< a tím ničí.
Klouže-li řemen s řemenice, nutno jej spodem natříti přilnavým voskem, který je k tomu účelu vyráběn tak, že váleček uvedeného vosku přiložíme opatrně na spodní plochu řemenu v chodu a ten si potřebné množství sám nabere. Nepomáhá-li ani toto opatření, je řemen příliš dlouhý a nutno jej přiměřeně zkrátit. Přitom nutno prohlédnout řemenice i stroje, nejsou-li vyšinuty ze své polohy nebo nějak uvolněny.
Směr spojů na řemenech nutno vždy řídit tak, aby vrchní konce spojů se točily ve směru, kterým se točí řemenice, neboť jinak se spoje poškozují a rozlepují.
Nahazování hnacích řemenů na řemenice strojů se provádí jen tehdy, když jsou stroje v klidu. To platí i o mazání strojů.

 

Různé způsoby spojování hnacích řemenů na stroje

Obr. 23
Jsou-li řemeny na potřebnou míru uříznuty a určeny na některý stroj, nutno jejich konce spojiti. Pro tento výkon se užívá různých způsobů spojování, a to vždy se zřetelem k potřebnému přístupu k řemenu při spojování, anebo s ohledem na účel tohoto spojování.
Je-li možno spojiti řemen před použitím na stroj, je ovšem každé spojení velmi jednoduché, ale často jde o řemeny, které nutno spojovati přímo na stroji nebo v různých, těžko přístupných místech, což se vyskytuje hlavně u strojů průmyslových a starších vzorů.
Běžné způsoby spojování hnacích řemenů jsou:
  • spoj přeložená a šitá řemínkem,
  • spoj na řemínek,
  • spoj na háčky,
  • spoj kartáčková (hariska),
  • spoj na strunu,
  • spoj na přezku,
  • spoj šněrovaná řemínkem.

Spoj přeložená a šitá řemínkem jest vlastně základní a odborné sedlářské spojení řemenů. Před uvedeným spojením a sešitím jsou konce řemenů ztenčeny polovičním řezem, oba konce přes sebe přeloženy, třemi hřebíčky zajištěny a tím připraveny k prošití řemínkem. Ještě lepší způsob uvedeného spojování jest, natřou-li se uvedené konce k tomu účelu upraveným lepidlem a zatíží-li se. Po zaschnutí se spoj řemínkem prošije, nebo jde-li o řemen užšího tvaru, může zůstati spoj i neprošita.