UČEBNICE 01 - 1: Historický vývoj sedlářského řemesla

Přesnou dobu vzniku sedlářského řemesla nelze stanoviti. Je jisté, že toto řemeslo vzniklo současně v době, kdy člověk začal používati zvířat pro různé práce tažné i jezdecké. Zdá se, že člověk nejdříve vyráběl sedla (na koně) a od té doby vznikl název sedlář. Jest samozřejmé, že prvotní výrobky byly velmi primitivní a nedokonalé. Teprve postupem doby a získaných zkušeností byly zdokonalovány a doplňovány, a to se zřetelem na jejich účel.

Podle různých historických náznaků možno souditi, že umění sedlářské bylo již značně vyspělé v době X. století, kdy se již vyráběly potřebné předměty z různých kůží i kožešin, bohaté různým kovem, ba i zlatem a drahokamy zdobené, což lze říci hlavně o sedlech jezdeckých.

V dnešní době možno říci, že sedlářství je na výši doby a rozděluje se na různé samostatné odbory speciální, které označujeme následovně:

  • sedlářství vozové (chomoutářství),
  • sedlářství kočárové,
  • sedlářství jezdecké (anglické),
  • sedlářství sportovní, řemenářství,
  • autosedlářství – kočárnictví.

Sedlářství vozové zahrnuje v sobě výrobu všech druhů postrojů tažných (chomoutových i poprsních) pro jízdu s těžkými povozy a jim podobné druhy.

Sedlářství kočárové zahrnuje v sobě výrobu veškerých druhů postrojů tažných (chomoutových i poprsních) pro jízdu s lehkými povozy, jako kočáry a jim podobné druhy.

Sedlářství jezdecké (anglické) soustřeďuje v sobě výrobu veškerých druhů postrojů pro jízdu na koni, jako jsou sedla, uzdění a další příslušenství, určené pro tuto jízdu.

Sedlářství sportovní sdružuje v sobě výrobu všech potřeb, určených ku provádění jakéhokoliv sportu, jako: míče všech druhů pro kopanou i házenou, potřeby pro box, hockey a jiné podobné sporty. Řemenářství sdružuje v sobě výrobu všech druhů hnacích řemenů na stroje hospodářské a průmyslové, dále i výrobu různých kožených doplňků ke strojům všech druhů.

Autosedlářství kočárnictví sdružuje v sobě veškeré práce, spojené
s výrobou kočárů, aut a jiných podobných vozidel, vyžadujících mimo
různé řemení též práce čalounické, to jest: sedací i opěrné polštáře
všech druhů, potahované nejen koží, ale i látkou. Z uvedeného popisu jest nejlépe viděti, co různých odborů jest zahrnuto pod názvem sedlář a co různých výrobních možností se naskýtá pro myslícího sedláře.