Sedlářské dílničky - ročník 2017

V září 2017 jsme otevřeli za podpory YMCA Brno a Jihomoravského kraje první sedlářskou dílničku pro mladší děti (6-10let) a starší děti a mládež (11-26let). Obojí v trvání dvou hodin: dopolední běh pro mladší (v čase 10-12h) a starší děti (v čase 13-15h).

Přihlašování na kurz probíhalo několika způsoby. Telefonicky na čísle 607 628 746 (číslo speciálně zřízené pro tyto účely) n. na 604 743 095 (přímý kontakt na mistra sedláře). Dále byly postupně vytvořeny tyto 2 e-maily: dilnicky@ymcabrno.cz a sedlarskedilny@ymcabrno.cz. Na Facebooku byla zřízena stránka s událostí se jménem "Sedlářská dílna pro nejmenší", jejímž prostřednictvím se rovněž dalo přihlásit na jednotlivé termíny. Na místě se potom v den konání vyplňovala ještě oficiální přihláška v papírové podobě. S mladšími dětmi mohli být na kurzu přítomni rodiče jako doprovod.

Dílničky byly rozděleny na dvě skupiny z toho důvodu, že každá věková skupina má poněkud specifické a odlišné potřeby, a to co se týče tělesné konstituce (výška, síla, zručnost dětí), vedení, pozornosti, práce s nářadím apod. V této souvislosti bylo třeba obstarat speciální ponky se silonovýma deskami (na nichž nedochází k tupení nožů, děrovačů a jiných řezných nástrojů) pro děti, které by optimálně vyhovovali jejich tělesné výšce (aby se u nich nehrbily nebo naopak nenatahovaly) a práce pro ně u nich tak byla příjemnou, bezpečnou a co nejvíce přirozenou záležitostí.

S mladšími dětmi jsme rozvíjeli jemnou motoriku, kreativitu a podpořili jejich zvídavost. Kladli jsme důraz na kvalitní nářadí české výroby bez něhož by se naše práce neobešla a které v maximální míře usnadňuje práci s kůží (různé velikosti nářadí a šicích koníků). S tím souvisí samozřejmě i bezpečnost, tzn. vhodné a přiměřené používání různých nejen sedlářských nástrojů, kterými naše dílna disponuje, a ochranných pomůcek (gumová kladiva místo kovových; ochranné gumové rukavice a zástěry při barvení). Zároveň jsme zevrubně vysvětlovali, jak s těmito pomůckami správně a zejména bezpečně pracovat, což si děti poměrně rychle osvojily. Metodiku práce s kůží jsme upravili tak, aby postupnými kroky, jejich nabalováním a tvorbou dílčích, méně složitých výrobků, si bylo dítě schopno na závěr s jen minimální pomocí lektora vyrobit svůj vlastní originální opasek přímo na míru dle své fantazie. Finálnímu produktu, opasku, předcházely tyto dílčí výrobky: náramek (zdobený ražbou, vyřezáváním a barvením), medaile (barvené, s vyraženou iniciálou s ozdobným ornamentem) a obrázek vhodný k zavěšení na zeď (zdobený ražbou, vyřezáváním a barvením).

  Starší děti a mládež většinou již dorazili s předchystaným námětem, co by si chtěli v dílně vyrobit. Pod odborným dohledem si vytvořili třeba pochvy na nože či meč, nátepníky, sponu do vlasů a historickou obuv atd. Tyto výrobky se již neobešly (na rozdíl od mladších dětí) bez ručního šití se speciálním vybavením (různé druhy šídel, jehel, nožů, přízí, hranořízků, vosků a samozřejmě verpánku - tzv. koníka na ruční šití). 

  Primárně je většina nářadí a nástrojů obecně vzato určena pravorukým uživatelům, s kterými by si člověk upřednostňující levou ruku neporadil. U nás jsme však mysleli i na ně, a to díky mnoha a letitým zkušenostem, kdy jsme se s takovým problémem museli již nesčetněkrát vypořádat.

Materiálem, z něhož vznikla přičiněním děti spousta krásných a výjimečných výrobků, byla specifická useň, tzn. speciálně činěná, aby se do ní lépe a snadněji vyřezávalo, razilo, šilo a lépe do ní vstřebávala barva. Z dalších užitých materiálů můžeme zmínit lihové barvy na kůži, nýty, přezky, provázky, řemínky a lepidlo – prostě vše, co se v sedlařině používá.

Od prvního okamžiku bylo znát, že o sedlářské řemeslo je obrovský zájem, který převyšoval naše kapacity. Každou dílničku vedli dva lektoři – jeden hlavní (práce s nástroji) a jeden v oddělné místnosti (barvírně) učil děti práci s barvou a lepidlem. Z nabyté zkušenosti víme, že dva lektoři jsou optimální pro zvládnutí dvouhodinové dílničky s kapacitou 4-6 dětí.

Sedlářské řemeslo je odborný obor se starobylou tradicí a pokud se spojí kvalitní nářadí s lektory, kteří je umí správně použít, děti pak s jejich pomocí dokážou vyrobit nádherné věci. Tato zkušenost je může tak obohatit, že z ní mohou čerpat i v dalším životě. Jen se podívejte na fotky, jak jím září očka, když se jim podařilo vytvořit tolik skvělých výrobků za dvě hodiny a jak jsou jejich rodičové na ně patřičně hrdí. Nejen proto bychom rádi do budoucna poskytli možnost zúčastnit se těchto dílniček i dalším zájemcům, protože jsme si vědomi, že jsme nebyli schopni uspokojit nebývalý a nečekaný zájem.

Obr. 1 a 2: Teoretická příprava a nýtování opasku

Obr. 3 a 4: Zdobení náramku a seřezávání hran usně

Obr. 5 a 6: Přenesení šablony na useň a šití na sedlářském koníku

Obr. 7 a 8: Záběry z nácviku a samostatného barvení

Obr. 9 a 10: Skupinová fota dětí s výrobky

Obr 11: Obrázek na kůži (vyřezáváním a následným probarvením)

Obr. 12 a 13: Kožená spona do vlasů a pochvy na normanské nožíky

Obr. 14 a 15: Nátepníky pro lukostřelbu a skupinové foto s náramky (zdobené vyřezáváním, ražbou a barvením)   

Obr. 16 a 17: Ponk se silonovými deskami a nářadím a výrobky, které byly tímto nářadím během dvou hodin vytvořeny  

Zpět na blog