-- SEDLÁŘSTVÍ PSOTA --

Brašnářské, sedlářské a rukavičkářské materiály

Obsah

Sbalitelný obsah

1. ročník

1.PŘEHLED MATERIÁLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI VÝROBĚ GALANTERNÍCH, BRAŠNÁŘSKÝCH A SEDLÁŘSKÝCH VÝROBKÙ A RUKAVIC (Vladimír Jarkovský) – 19  

1.1 Hlavní materiály, jejich charakteristické znaky, užitné a technologické vlastnosti – 20  

1.1.1 Usně – 20  

1.1.1.1 Základní surovina usní – 20  

1.1.1.2 Přirozené vlastnosti usní – 20  

1.1.2 Syntetické usně – 21  

1.1.3 Textilní materiály – 22  

1.1.4 Kufrová lepenka a vulkánfíbr – 23  

1.1.5 Plasty a elastomery – 24  

1.1.6 Číselné označování materiálů a výrobků – jednotná klasifikace – 26  

1.2 Pomocné materiály – 29  

1.2.1 Lepenky, papíry – 29  

1.2.2 Pokladové, ztužovací a vycpávkové materiály – 30  

1.2.3 Šicí nitě a příze – 30  

1.2.4 Lepidla a jejich rozdělení – 31  

1.2.5 Kování – 32  

1.2.6 Úpravářské přípravky – 33  

1.2.7 Dřevo – 34  

 

2 BRAŠNÁŘSKÉ, SEDLÁŘSKÉ A RUKAVIČKÁŘSKÉ USNĚ (Ing. Bohumil Jůva) – 36  

2.1 Kůže jako surovina – 36  

2.1.1 Struktura kůže – 36  

2.1.2 Histologie kůže – 37  

2.1.3 Chemické složení kůže – 39 

2.1.4 Těžení surových kůží a jejich konzervování – 41  

2.1.5 Vady surových kůží a usní – 42  

2.1.5.1 Vady vzniklé za života zvířete – 42  

2.1.5.2 Vady vzniklé při stahování kůží – 43  

2.1.5.3 Vady vzniklé při konzervování, dopravě a uskladňování kůží – 43  

2.2 Zpracování kůže na useň – 43  

2.2.1 Výroba holiny ze surové kůže – 44  

2.2.1.1 Námok – 44  

2.2.1.2 Uvolňování chlupů – loužení – 45  

2.2.1.3 Opracování holiny – 46  

2.2.1.4 Příprava holiny k činění – 48  

2.2.2 Přeměna holiny v useň – vlastní činění – 49  

2.2.2.1 Činění anorganickými látkami – 50  

2.2.2.2 Činěné organickými látkami – 53  

2.2.3 Předúprava usní – 55  

2.2.3.1 Barvení usní – 56  

2.2.3.2 Mazání usní – 57  

2.2.3.3 Sušení usní – 58  

2.2.4 Konečná úprava usní – 60  

2.2.4.1 Vlhčení usní – 60  

2.2.4.2 Měkčení usní – 60  

2.2.4.3 Napínání a druhé sušení usní – 60  

2.2.4.4 Broušení a odprašování usní – 61  

2.2.4.5 Strojní žehlení usní – 62  

2.3 Povrchové úpravy brašnářských, sedlářských a rukavičkářských usní – 63  

2.3.1 Různé druhy povrchových úprav – 63  

2.3.2 Nanášení apretur na usně a jejich sušení – 68  

2.3.3 Leštění a klouzkování usní – 69  

2.3.4 Kadeření a podvalování usní – 70  

2.3.5 Měření usní – 70  

2.4 Přirozená jakost, vzhled líce a vlastní jakost usní – 70  

2.4.1 Přirozená jakost usní – 70  

2.4.2 Způsoby hodnocení hotových usní – 72  

2.4.2.1 Třídění hotových usní – 73  

2.4.2.2 Analytické hodnocení hotových usní – 73  

2.4.2.3 Hodnocení výtěžnosti hotových usní – 78  

2.4.3 Inovace usní – 79  

2.5 Druhy brašnářských, sedlářských, rukavičkářských a oděvnických usní – 79  

2.5.1 Usně na sedlářské a sportovní výrobky – 82  

2.5.2 Usně na brašnářské výrobky – 87  

2.5.3 Usně na výrobu oděvu – 97  

2.5.4 Usně na výrobu vycházkových a ochranných rukavic – 101  

 

3 LEPIDLA (Ing. Bohumil Jůva) – 107  

3.1 Lepidla – adheziva – 107  

3.2 Rozdělení lepidel – 108  

3.2.1 Lepidla rostlinného původu – 108  

3.2.1.1 Škrobová lepidla – 108  

3.2.1.2 Dextrinová lepidla – 109  

3.2.1.3 Přírodní pryskyřice a klovatiny – 110  

3.2.1.4 Lepidla z přírodního latexu a kaučuku – 110  

3.2.2 Lepidla živočišného původu – 111 

3.2.2.1 Glutinové klihy – 111  

3.2.3 Lepidla syntetická – 113  

3.2.3.1 Lepidla ze syntetických kaučuků – 113  

3.2.3.2 Lepidla ze syntetických pryskyřic – 114  

3.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s lepidly – 115  

3.3.1 Lepidla I. Kategorie - vodová a disperzní lepidla se stopovým obsahem škodlivin – 116  

3.3.2 Lepidla II. Kategorie – tavná lepidla – 116  

3.3.3 Lepidla III. Kategorie – disperzní lepidla s nízkým obsahem organických rozpouštědel – 117  

3.3.4 Lepidla IV. Kategorie – rozpouštědlová lepidla – 117  

 

4 ÚPRAVÁŘSKÉ A ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA USNĚ (Ing. Bohumil Jůva ) – 119  

4.1 Úpravářské prostředky – 119  

4.1.1 Krycí a transparentní barvy kaseinové a bezpojidlové, vodorozpustná dehtová barviva, měkčidla – 119  

4.1.2 Krycí a transparentní nitrocelulosové barvy, pojidla a rozpouštědlová dehtová barviva – 120  

4.1.3 Vosková pojidla – 121  

4.1.4 Polymerní pojidla – 121  

4.1.5 Nitrocelulosové a emulzní nitrocelulosové lesky – 121  

4.1.6 Přípravky pro lakovou úpravu usní – 122  

4.2 Apretury, barvy, vosky na hrany a zapravování – 122  

4.2.1 Zapravovací barvy – 123  

4.2.2 Zapravovací vosky – 124  

4.2.3 Zapravovací pudry – 124  

4.3 Čištění a ošetřování výrobků z usní – 125  

4.3.1 Čištění a ošetřování brašnářských a sedlářských výrobků – 125  

4.3.2 Čištění a ošetřování oděvů z usní – 126  

4.3.3 Čištění a ošetřování vycházkových rukavic z usní – 126  

4.4 Kontrolní otázky – 127  

 

5 NITĚ PRO STROJNÍ A RUČNÍ ŠITÍ (Vladimir Jarkovský) – 128  

5.1 Bavlněné šicí nitě – 128  

5.2 Lněné šicí nitě – 129 

5.3 Syntetické šicí nitě – 131 

5.4 Motouzy – 132 

5.5 Šicí řemínky – 132  

5.6 Kontrolní otázky – 132  

2. ročník

TEXTILNÍ MATERIÁLY (Vladimir Jarkovský) – 135  

1.1 Základní druhy a vlastnosti používaných vláken – 135  

1.1.1 Přírodní vlákna organická – 137  

1.1.1.1 Rostlinná vlákna – 137  

1.1.1.2 Živočišná vlákna – 139  

1.1.2 Chemická vlákna Z přírodních polymerů – 143  

1.1.2.1 Celulosová vlákna – 143  

1.1.2.2 Viskózová vlákna – 144  

1.1.3 Chemická vlákna ze syntetických polymerů – 147  

1.1.3.1 Polyamidová vlákna – 147  

1.1.3.2 Polyesterová vlákna – 149  

1.1.3.3 Polyakrylonitrilová vlákna (akrylová) – 150  

1.1.3.4 Polypropylenová vlákna – 150  

1.1.3.5 Elastomerní vlákna – 151  

1.2 Výroba příze a její vlastnosti – 151  

1.2.1 Bavlněná příze – 154  

1.2.2 Lněná příze – 155  

1.2.3 Vlněná příze – 155  

1.2.4 Příze z přírodního hedvábí – 155  

1.2.5 Příze z viskózového hedvábí – 155  

1.2.6 Příze z polyamidového hedvábí – 155 

1.2.7 Příze z polyesterového hedvábí – 156  

1.3 Tkaniny – 156 

1.3.1 Vazba plátnová – 157 

1.3.1.1 Tkaniny ve vazbě plátnové – 158 

1.3.2Vazba keprová – 160 

1.3.2.1 Tkaniny ve vazbě keprové – 161 

1.3.3 Vazba atlasová – 162 

1.3.3.1 Tkaniny ve vazbě atlasové – 162 

1.3.4 Zvláštní druhy tkanin – 163  

1.3.5 Úplety (pleteniny) – 164  

1.3.5.1 Úplety používané y galanterní výrobě – 165  

1.3.6 Netkané textilie – 166  

1.3.7 Plsti – 167  

1.4 Kontrolní otázky – 167  

 

2 VÝZTUŽNÉ, PODKLADOVÉ A VYCPÁVKOVÉ MATERIÁLY (Vladimir Jarkovský) – 169  

2.1 Podkladové a výztužné materiály – 169  

2.1.1 Papír a lepenka – 169  

2.1.2 Syntetické materiály – 171  

2.1.3 Podkladové a výztužné textilní materiály – 173  

2.1.4 Kovové výztužné materiály – 174  

2.1.5 Dřevo jako výztužný materiál – 174  

2.2 Přírodní a syntetické materiály na vycpávky – 174  

2.2.1 Vycpávkové materiály rostlinného původu – 175 

2.2.2 Vycpávkové materiály živočišného původu – 176 

2.2.3 Vycpávkové materiály chemického původu – 177  

2.3 Kontrolní otázky – 180 

 

3 KOVÁNÍ GALANTERNÍ A SEDLÁŘSKÉ (Vladimir Jarkovský) – 182  

3.1 Kování používané v galanterní výrobě – 182  

3.1.1 Spojovací kování – 182  

3.1.1.1 Hřebíky – 183  

3.1.1.2 Nýty – 183  

3.1.1.3 Kovové sponky – 188  

3.1.1.4 Šrouby – 188  

3.1.2 Výztužné kování – 189  

3.1.3 Uzavírací kování – 189  

3.1.3.1 Kovové rámy – 189  

3.1.3.2 Zdrhovadla – 192  

3.1.3.3 Uzávěry – zámky – 193  

3.1.4 Ochranné kování – 196  

3.1.5 Držadla a příchytky – 197  

3.1.6 Ozdobné kování – 199  

3.1.7 Doplňkové a pomocné kování – 200 

3.2 Materiály, výrobní technologie a povrchové úpravy používané používané při výrobě galanterního kování – 201  

3.2.1 Kovové materiály – 201  

3.2.2 Výroba galanterního kování – 201  

3.2.3 Povrchové úpravy galanterního kování – 202  

3.2.4 Plasty používané při výrobě galanterního kování – 203  

3.3 Kování pro sedlářské výrobky – 205  

3.4 Kontrolní otázky – 207  

 

4 POMOCNÉ A OZDOBNÉ MATERIÁLY (Vladimir Jarkovský) – 208  

4.1 Lemovky – 208  

1.1.1 Textilní lemovky z bavlny nebo směsových přízí – 208  

4.1.2 Textilní lemovky a nánosem PVC na lícové straně – 208  

4.1.3 Plastové lemovky – 209  

4.1.4 Usňové lemovky – 209  

4.2 Ztužovací tkanice (tkalouny) – 209  

4.3 Stuhy a prýmky – 209  

4.4. Popruhy – 209  

4.5 Šňůry – 210   

4.6 Profily vytlačované z měkčeného PVC a polyethylenu – 211  

4.7 Kontrolní otázky – 212  

 

5 VÝLISKY Z PLASTICK ÝCH MATERIÁLŮ (Vladimir Jarkovský) – 213  

5.1 Výlisky z IPUR pěn – 213  

5.2 Výlisky skořepin na kufry a jiné galanterní výrobky – 214  

5.3 Termoplasty na výrobu skořepin – 216  

5.3.1 Terpolymer ABS – 216  

5.3.2 Polyethylen – 217  

5.3.3 Polypropylen – 217  

5.3.4 Houževnatý polyvinylchlorid – 217  

5.4 Technologie výroby výlisků skořepin – 218  

5.4.1 Vstřikování – 218  

5.4.2 Rotační odlévání – 218  

5.4.3 Mechanické tvarování – 219  

5.4.4 Vakuové tvarování – 219  

5.5 Kontrolní otázky – 219

3. ročník

1 SYNTETICKÉ USNÉ (Vladimir Jarkovský) – 221  

1.1 Suroviny na výrobu syntetických usni – 221  

1.1.1 Polymerní směsi – 221  

1.1.1.1 Polymery na bázi vinylchloridu – 222  

1.1.1.2 Polyurethany (PC) – 222  

1.1.1.3 Polyamidy (PA) – 222  

1.1.1.4 Akrylové polymery – 222  

1.1.1.6 Ostatní polymery – 223  

1.1.2 Pomocné látky – 223  

1.1.3 Podkladové materiály – 224  

1.1.4 Ostatní materiály – 225  

1.2 Rozdělení a označování syntetických usní – 225  

 

1.3 Plastiky – 226  

1.3.1 Výroba fólii PVC válcováním – 226  

1.3.2 Výroba fólií vytlačováním – 227  

1.3.3 Funkční a technologické vlastností fólií měkčeného PVO – 228  

1.4 Koženky – 228  

1.4.1 Technologie zařízení používaná na výrobu koženek – 229  

1.4.1.1 Natírání přímé – 229  

1.4.1.2 Natírání nepřímé (reverzní) – 230  

1.4.1.3 Výroba koženky válcováním – 230  

14.14 Výroba koženky laminováním – 230  

1.4.2 Povrchové úpravy koženek – 231  

1.4.3 Koženky na bázi polymerní vrstvy polyurethanu – 232  

1.5 Lehčené fólie PVC bez podkladu – 233  

1.5.1 Základní podmínky při skladování a zpracování syntetických usní plastiku, lehčených fólií a koženek – 233  

1.5.2 Použití syntetických usní na galanterní a sedlářské výrobky a rukavice – 236  

1.5.3 Směry vývoje. Syntetických usní na výrobu galantérie rukavic – 242  

1.6 Poromery – 244  

1.6.1 Barex – 244  

1.6.2 Poromerní materiály druhé generace – 246  

1.6.3 Colaten – 246  

1.7 Kontrolní otázky – 247  

 

2 OSTATNÍ MATERIÁLY (Ing. Bohumil Jůva) – 249  

2.1 Kufrová lepenka – 249  

2.1.1 Základní suroviny k výrobě kufrové lepenky – 249  

2.1.2 Vlastní výroba kufrové lepenky – 250  

2.1.3 Technické požadavky na kufrovou lepenku – 255  

2.2 Vulkánfíbr – 257  

2.3 PVC pasty a další plasty zpracovávané v galanterním oboru – 259  

2.3.1 PVC pasta – 259  

2.3.2 Alkalický polyamid – 260  

2.3.3 Silikonový kaučuk – 262  

2.4 Kontrolní otázky – 263